Bezár

Adatvédelmi nyilatkozat szövege


A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy információt nyújtson személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, valamint tájékoztassa a jogairól az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletével (2016. április 27.), valamint a 3/2018 december 5-i, személyes adatok védelméről és a digitális jogok biztosításáról szóló organikus törvénnyel összhangban.


1. Ki a felelős az Ön adatainak kezeléséért?
Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezeléséért a Bodegas Vega Sicilia, S.A. (adószám: A28132454, cím: CR N-122 KM 323, 47359, Valbuena de Duero, Valladolid) felel.
A következő csatornákon keresztül veheti fel a kapcsolatot a Bodegas Vega Sicilia, S.A.-val:
• Postai úton: CR N-122 KM 323, 47359, Valbuena de Duero, Valladolid.
• E-mailen: lopd@vega-sicilia.com.


2. Milyen céllal és milyen jogos érdekből kezeljük a személyes adatait?
A Bodegas Vega Sicilia, S.A. a kezelési tevékenységek nyilvántartásában rögzíti az adatkezelőként végzett valamennyi tevékenységét. Jelen adatvédelmi nyilatkozatban az alábbiakban részletezzük, milyen céllal kezelheti a Bodegas Vega Sicilia, S.A. a személyes adatait:
• Az ezekre a célokra fenntartott kapcsolat-felvételi űrlapokon beérkező javaslatainak, információigénylési és egyéb kérelmeinek megválaszolása, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges információk kezelése. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása és a Bodegas Vega Sicilia, S.A. jogos érdeke a felhasználói élmény javítása és a magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtása iránt.
• Ügyfelekkel és beszállítókkal történő szerződéskötés, ideértve azok nyilvántartását és számviteli kezelését. A személyes adatok kezelése kiterjed a szerződéskötésre, az alkalmazandó jogi kötelezettségek teljesítésére, valamint az olyan jogi személyekkel való, jogos érdekből történő kapcsolattartáshoz szükséges adatokra, akikkel a Bodegas Vega Sicilia, S.A. kereskedelmi kapcsolatban áll.
• Az üzleti tevékenységek koordinálásának kezelése, összhangban a munkaügyi jogszabályokkal és a külső személyzethez és alvállalkozókhoz kapcsolódó munkahelyi kockázatok megelőzése céljából.
• A Bodegas Vega Sicilia, S.A. létesítményeihez történő látogatások nyilvántartása a Bodegas Vega Sicilia, S.A. jogos érdeke alapján annak érdekében, hogy biztosítani tudják létesítményeinek biztonságát és megfeleljenek az alkalmazandó jogi kötelezettségeknek.
• A kiválasztási folyamatokban használt, valamint a jelölt által elküldött önéletrajzok kezelése a hozzájárulása alapján.
• A létesítmények biztonságának jogos érdek alapján történő megőrzése videokamerás megfigyelőrendszerek révén.
A Bodegas Vega Sicilia, S.A. egyéb célokból is kezeli a dolgozói személyes adatait, amelyeket a jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem részletez.
Amennyiben részletesebben információra van szüksége a kezelési tevékenységek nyilvántartásáról, kellően indokolt esetben felveheti a kapcsolatot a Bodegas Vega Sicilia, S.A.-val a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott csatornák bármelyikén keresztül.


3. Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?
Az Ön által megadott személyes adatokat a gyűjtésük céljának teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg. Egyéb fennálló kötelezettség esetén szigorúan a kezelés céljának teljesítéséhez feltétlenül szükséges időtartamon keresztül őrizzük meg. Mindemellett az adatokat minden esetben az alkalmazandó törvények betartásához feltétlenül szükséges ideig is megőrizzük.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön adatait a Bodegas Vega Sicilia, S.A. bírósági, közigazgatási vagy adóügyi követelések figyelembevételével továbbra is blokkolhatja, melynek időtartama az egyes alkalmazandó rendeletek által törvényileg szabályozott.


4. Ki férhet hozzá személyes adataihoz?
Az Ön adatait megoszthatjuk a Tempos Vega Sicilia csoport cégei (Bodegas y Viñedos Alión S.A., Bodegas y Viñedos Pintia S.A., Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia S.A. és Tokaj-Oremus Kft.) között adminisztratív és kereskedelmi célból, valamint harmadik féllel olyan szolgáltató esetén, amely az előzetesen meghatározott feltételek alapján személyes adatot dolgoz fel a nevünkben valamely szerződés megkötése érdekében. A Bodegas Vega Sicilia, S.A.-nál szigorú kritériumok alapján választjuk ki a szolgáltatóinkat annak érdekében, hogy eleget tegyünk az adatvédelmi kötelezettségeinknek.
Mindemellett továbbíthatjuk az Ön adatait közigazgatási szervekhez és bíróságokhoz annak érdekben, hogy eleget tegyünk a vonatkozó jogi kötelezettségeinknek.
Tájékoztatjuk, hogy nem tervezzük nemzetközi szinten megosztani az Ön adatait.


5. Önnek milyen jogai vannak?
Tájékoztatjuk, hogy a következő jogok illetik meg:
• A személyes adataihoz való hozzáférés joga, azaz tájékoztatás arról, mely személyes adatait kezeljük;
• A pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítéséhez való jog;
• Az adatkezelés felfüggesztéséhez való jog többek közt abban az esetben, ha az adatkezelés eredeti célja már nem indokolja az adatainak tárolását;
• Az adatkezelés korlátozásához való jog amennyiben az adatkezelés pontossága, jogszerűsége vagy szükségessége kétségessé válik; ebben az esetben megtarthatjuk az adatokat a kártérítési igények érvényesítése vagy megőrzése érdekében.
• Tiltakozáshoz való jog személyes adatai kezelése ellen. A Bodegas Vega Sicilia, S.A. ebben az esetben felfüggeszti az Ön adatainak kezelését, kivéve, ha kényszerítő erejű jogos érdekük áll fenn, vagy kártérítési igények megfogalmazására, érvényesítése vagy megőrzése miatt van szükségük az adataira.
• Az adatok hordozhatóságához való jog, amennyiben a megadott adatok kezelését lehetővé tevő jogalap az Ön hozzájárulása vagy egy szerződéses követelmény, az említett kezelést pedig automatizált módszerekkel végzik.
A fenti jogokon túl az érdekelt félnek jogában áll bármikor visszavonni a korábbi hozzájárulását anélkül, hogy ezen visszavonás visszamenőlegesen befolyásolná a kezelés jogszerűségét.

Ezen jogokat az érdekelt fél, adott esetben pedig a képviselője díjmentesen gyakorolhatja a lopd@vega-sicilia.com e-mail címen.
A Bodegas Vega Sicilia, S.A. emlékezteti az érdekelt felet arra, hogy jogában áll panaszt benyújtani a Spanyol Adatvédelmi Ügynökséghez abban az esetben, ha nem ért egyet a jogaival kapcsolatos tájékoztatással.


6. Milyen biztonsági intézkedéseket alkalmazunk?
A Bodegas Vega Sicilia, S.A. vállalja, hogy teljesíti az érdekelt felek személyes adataira vonatkozó titoktartási kötelezettségét.
A Bodegas Vega Sicilia, S.A.-nál olyan szükségszerű technikai és szervezeti biztonsági intézkedések vannak életben, amelyek biztosítják a személyes adatainak védelmét, valamint megakadályozzák azok módosítását, elvesztését és azok jogosulatlan kezelését és/vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést, figyelembe véve a technológiai lehetőségeket, a tárolt adatok jellegét és a kockázatokat akár emberi cselekvésből, akár fizikai vagy természeti jellegűek, az alkalmazandó előírások rendelkezései szerint.


7. Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása
A Bodegas Vega Sicilia, S.A. Adatvédelmi nyilatkozatát bármikor módosíthatja az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban. Az Adatvédelmi nyilatkozat bárminemű módosításáról értesítést küldünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk Önt a személyes adatainak kezelésében bekövetkezett változásokról, valamint abban az esetben, ha ezt az alkalmazandó jogszabályok megkövetelik, hozzájárulását kérhessük az adatainak kezeléséhez.


Bezár
Sales Folder

Weboldalunk felkereséséhez nagykorúnak kell lennie ahhoz, hogy a lakóhelye szerinti jogszabályoknak megfelelően alkoholt vásároljon és fogyasszon. Ha nincs erre vonatkozó jogszabály, akkor 18 évesnél idősebbnek kell lennie.

Igazolja -e, hogy nagykorú?